Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrika Henningsson , pp. 72. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Ulrika Henningsson
Titel / Title: Segmenteringsvariabler och målgrupper
Översatt titel / Translated title: Segmentationvariables and target groups
Abstrakt Abstract:

I min undersökning har visats att balans är ett nyckelord. Balans mellan magasinens upplevda värde och dess pris. Balans mellan reklam och annat innehåll. Balans mellan lyx och alldaglighet.
Jag har sett tydliga paradoxer, dels i magasinens innehåll, dels hos konsumenterna. Det finns motsägelser i det redaktionella materialet som ger sina läsare bekräftelse på ena sidan och bantningstips på nästa. Ett vackert ideal förespråkas på omslag och av konsumenterna. Samtidigt leder idealen till besvikelser och missnöje hos konsumenterna
Känslor av besvikelse är frekvent förekommande när innehållet av kvinnorna inte uppfattas som övererensstämmande med framsidans löften.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: segmenteringsvariabler, målgrupper

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 01/24/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Hemming
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00