Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jörgen Nordberg; Joakim Skoog MEE-96-01, pp. 13. Dept. of Signal Processing, 1996.

The work

Författare / Author: Jörgen Nordberg, Joakim Skoog
Titel / Title: Akustisk ekoutsläckare
Abstrakt Abstract:

This Masters thesis report evaluates a method of acoustic echo cancellation in a hands-free mobile phone system. The method uses an adaptive subband filter architecture to get a faster convergence rate and adaptive FIR filters that are easy to handle. The filter bank that split the signal is employing a shorter FIR-filter than what i suggested in the literature. This has resulted in improves echo suppression and faster convergence rate.

Simulations in Matlab and implementation in an DSP (Digital Signal Processor) has been performed. An echo cancellation of about 32 dB was achieved from simulations, the used signals were real signals recorded in a car. The simulations show a faster convergence rate compared to a fullband LMS-flter.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Detta magistersarbet utvärderar en metod för undertryckning av den akustiska ekovägen i ett "hands-free" mobiltelefonsystem. Metoden tillämpar delbandsindelsning för att få ett adaptivt system som konvergerar snabbt samt få kortare filterlängder på de adaptiva filtren. Filterbanken som delar upp signalen använder kortare FIR-filter än vad som föreslagits i litteraturen. Detta har resulterat i en bättre undertryckning av ekot och snabbare konvergens.

Simulering i Matlab och implementering i en DSP (Digital Signal Processor) har utförts. Genom att använda en undertryckning på ca 32 dB uppnåddes vid simulering med signaler inspelade i en bilkupé. Simuleringen visar även att en snabbare konvergens uppnås jämfört med då ett fullbands LMS-filter används.
Ämnesord / Subject: Signalbehandling - Signal Processing

Nyckelord / Keywords: akustiska ekovägen, Digital Signal Processor

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling/Masters progr. Telecom & Signal Proc.
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Sven Nordholm
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Signal Processing

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: akustisk ekoutsläckare.pdf (413 kB, öppnas i nytt fönster)