Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Persson Tobias; Svensson Caroline; Åhman Anna , pp. 54. Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology, 2002.

The work

Författare / Author: Persson Tobias, Svensson Caroline, Åhman Anna
Titel / Title: Hör du vad jag ser? -Kommunikation för koordination av skadeplatsarbete genom awareness
Översatt titel / Translated title: Do You Hear What I See? - Communication for Coordination of the Work with Accidents Through Awareness
Abstrakt Abstract:

Skadeplatsarbete är en arbetsform med en speciell karaktär. Det som formar denna karaktär är dess uppkomst genom inträffandet av en olycka av något slag. Detta medför att olika aktörer och aktörsgrupper temporärt stålar samman och genomför ett samarbete med utgångspunkt från platsen för det inträffade. Ambulans, brandkår, polis och SOS Alarm AB är de vanligaste aktörsgrupperna på en skadeplats.
Att rädda liv är ett samarbete mellan olika aktörsgruppers på en skadeplats. För att detta skall möjliggöras ställs det höga krav på både deltagande aktörer och de kommunikationsartefakter som används. Titeln ?Hör du vad jag ser?? syftar till att belysa problem som kan uppstå vid kommunikationen under ett skadeplatsarbete. Kommunikation är av direkt betydelse för koordineringen av ett skadeplatsarbete. Denna koordineringen sker via förmedling av information om pågående aktiviteter. Information kan fås genom en awareness om varandras arbete och aktiviteter.
Med utgångspunkt i brandkårens verksamhet beskriver denna rapport skadeplatsarbete utifrån två grupper av aktörer vid ett skadeplatsarbete, dessa är sambandsaktörer och kemdykare. Utifrån beskrivning av deras aktiviteter belyses uppkomsten av problem med kommunikationen och dagens artefakter för kommunikation. Detta görs från två håll, dels utifrån sambandsgruppen med fokus på räddningsledaren och dels utifrån aktörerna som arbetar med aktiviteten kemdykning.
Problemen med kommunikationen som belyses visar utifrån aktiviteterna utförda av grupperna sambandaktörer och kemdykare samt karaktären på skadeplatser, att det finns ett behov av vidareutveckling av kommunikationsartefakterna radio och mobiltelefonen. I rapporten presenteras tankar om möjliga lösningar på ovan nämnda problem.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Skadeplatser, skadeplatsarbete, kommunikation, koordination, aktörer, accidents, awareness, communication, coordination

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Helgeson Bo, Tap Hans
bo.helgeson@bth.se, hans.tap@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology
Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: magisterarbete_persson_svensson_åhman.pdf (621 kB, öppnas i nytt fönster)