Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Per Karlsson; Fredrik Petersson , pp. 48. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Per Karlsson, Fredrik Petersson
Titel / Title: En studie om skillnader och likheter i beslutsprocessen mellan IT-investeringar och traditionella investeringar
Översatt titel / Translated title: A study about the differences and similarities in the decision-making between IT investments and traditional investments.
Abstrakt Abstract:

Titel: En studie om skillnader och likheter i beslutsprocessen mellan IT-investeringar och traditionella investeringar.

Författare: Per Karlsson och Fredrik Peterson

Handledare: Emil Numminen

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 poäng

Syfte: Uppsatsen skall försöka ge en bild av hur företag resonerar när de gör en IT-investering för att på så vis ta reda på varför beslutsprocessen ser ut som den gör.

Metod: Studien är gjord med en kvalitativ ansats, studie har genomförts på Tarkett Sverige AB i Ronneby. Vi har genomfört intervjuer med ekonomichef på Tarkett Sverige AB i Ronneby.

Teori: De vanligaste metoderna för investeringsbedömning är nuvärdesmetoden, internräntemetoden och paybackmetoden. Forskare anser dock att dessa metoder inte är lämpliga att använda vid bedömning av IT – investeringar då de inte är gjorda för IT – investeringars karaktäristiska egenskaper såsom nyttor som uppstår sent och omfattande indirekta kostnader som kan vara väl dolda.

Slutsats: Studien visar att alla investeringar följer samma procedur och bedöms med hjälp av samma modell, men att skillnaden ligger i vilken personal som berörs av de olika investeringarna då det är den personal med mest expertis i området som arbetar med investeringen.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: IT-investering, kassaflöde, investeringsbedömning, beslutsprocess

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Ekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 07/10/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Emil Numminen
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats_petersson_karlsson.pdf (228 kB, öppnas i nytt fönster)