Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karin Casslén , pp. 89. TKS/Fysisk planering, 2007.

The work

Författare / Author: Karin Casslén
karin.casslen@sweco.se
Titel / Title: a square, a park, a link - 3 additions to recreational urban space in Malmö
Abstrakt Abstract:

The project concept is to work with three different urban space forms in Malmö; a square, a park and a link, and
a) enhance them to better fit in to the city landscape,
b) improve the green structure and recreational range in Malmö according to the aims in Malmö Greenplan 2003 &
c) pursuing these tasks with the research of PPS, Grahn, Kaplan and Turner in the back of my head.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Examensarbetets syfte är att arbeta med tre olika urbana miljöer i Malmö; ett torg, en park och en länk, och
a) gestalta dem så att de bättre passar in i stadslandskapet,
b) förbättra grönstrukturen och möjlighet till rekreation i Malmö i enlighet med målen i Malmö Grönplan 2003 &
c) genomföra dessa uppgifter baserat på forskning och teorier av PPS, Grahn, Kaplan och Turner.
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation

Nyckelord / Keywords: Recreational planning, green structure, green space, green links, green parks, Drottningtorget, Södra Promenaden, Sofielunds industriområde

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 12/17/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hellquist
thomas.hellquist@comhem.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00