Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sofia Eriksson; Håkan Lindgren; Noomi Nilsson Kunskapens makt- makten över kunskapen, pp. 49. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Sofia Eriksson, Håkan Lindgren, Noomi Nilsson
Titel / Title: Kunskapens makt- makten över kunskapen
Översatt titel / Translated title: The power of knowledge - The power over the knowledge
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

Titel: Kunskapens makt - Makten över kunskapen

Författare: Sofia Eriksson, Håkan Lindgren och Noomi Nilsson

Handledare: Henrick Gyllberg och Björn Ljunggren

Institution: Blekinge Tekniska Högskola

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi 15 hp

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur kunskapsföretag arbetar med omvandlingen av humankapital till strukturkapital för att behålla de anställdas kunskap i företaget och därmed undvika beroende av enskilda individer.

Metod: Vi genomförde vår studie på tre kunskapsföretag där vi gjorde sex kvalitativa intervjuer med sju personer. Tre av personerna sitter i ledningen och de andra fyra är anställda och har varit ett komplement till ledningen.

Slutsats: Vår studie visar att omvandling av humankapital till strukturkapital sker antingen genom överföring mellan de anställda eller genom att de anställda överför kunskap till företagets infrastruktur. Överföring mellan de anställda sker med verktyg som mentorskap och temas som bygger på den mänskliga kommunikationen. Även kunskapskarta används, men då bara i två av företagen. Överföring av kunskap från de anställda till företagets infrastruktur sker med hjälp av IT-verktyg som databaser och intranät. Kunskapsomvandlingen i företagen sker med hjälp av olika verktyg för att behålla kunskapen i företagen och därmed undvika att bli beroende av enskilda individer.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: kunskapsföretag, kunskap, kunskapsöverföring, knowledge management

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 03/13/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg, Björn Ljunggren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidat.pdf (437 kB, öppnas i nytt fönster)