Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christian Linder; Magnus Johansson; Martin Alléus; Niklas Jonson , pp. 26. TKS/Medieteknik, 2009.

The work

Författare / Author: Christian Linder, Magnus Johansson, Martin Alléus, Niklas Jonson
Titel / Title: Den nya generationens mobiltjänster
Översatt titel / Translated title: The mobile services of the new generation
Abstrakt Abstract:

I den här slutreflektionen ska vi berätta om vår slutproduktion, vad som hände och vilka val vi gjorde och varför.
Examensarbetet, som vi har valt att kalla cocoa3 (uttalas ”cube of cocoa”), har varit inriktat mot den nya mobiltelefonmarknaden. Vi har haft som mål att producera minst en applikation för den nya generationen av mobiltelefoner, starta upp ett företag och skapa ett kontaktnät.
Internet blir en större och större del av dagens samhälle. Fler och fler branscher utökar sina företag, ger sig ut på internet och lägger stor vikt i sin digitala kommunikation. Detta innebär att det också finns ett konstant växande behov av mobila internettjänster. Internet är inte längre begränsat till en stationär dator i hemmet.
I vårt examensprojekt har vi haft som mål att utforska de nya möjligheter och utmaningar som denna teknik erbjuder. I och med den nya generationens mobiltelefoner börjar gränsen mellan den traditionella webben och den mobila webben suddas ut. Tjänsterna och informationen finns där redan och med den nya tekniken kan man göra den tillgänglig var som helst, när som helst.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: mobiltelefoner, företagande, iphone, blocket, cocoa

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 09/08/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mattias Schertell, Pirjo Elovaara
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion.pdf (1094 kB, öppnas i nytt fönster)