Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Peter Lübeck , pp. 40. TKS/Medieteknik, 2009.

The work

Författare / Author: Peter Lübeck
me@peterlubeck.se
Titel / Title: Praktisk analys av rollen som spelproducent
Översatt titel / Translated title: Practical analysis of the game producer role
Abstrakt Abstract:

Jag har under mitt kandidatarbete gjort en praktisk studie av producentrollen på det
Karlshamnsbaserade spelföretaget Black Drop Studios. I denna slutreflektion går jag
igenom min egen process under utvecklingen av en spelprototyp av företagets primära
produkt, plattforms-racing spelet Boingo. Under produktionen har jag som producent
verkat för att effektivisera verksamheten och agerat som en resurs för teamet. Jag har haft
dagliga möten och individuella samtal med medlemmarna i gruppen, samt kontinuerligt
övervakat och utvärderat arbetsflödet genom det web-baserade projektledningsverktyget
Redmine.

Utöver min roll som producent har jag även arbetat med marknadsföring och presentation
av den färdiga produkten på Game Developers Conference i San Francisco. I detta har
ingått att skriva säljtexter samt ta fram tilltalande layouter på materialet. Jag har sedan haft
ett antal möten med olika förlag under vilka jag har presenterat den färdiga produkten,
med avsikt att få förlaget att finansiera den resterande utvecklingen och sedan distribuera
och marknadsföra produkten.

Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: spelutveckling, organisation, projektledning, spelproducent

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 07/26/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jonas Svegland
jonas.svegland@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Black Drop Studios
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: pelf06_kandidatrapport.pdf (1470 kB, öppnas i nytt fönster)