Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Therese Svensson; Stefan Järnström , pp. 71. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2000.

The work

Författare / Author: Therese Svensson, Stefan Järnström
therese1976@hotmail.com
Titel / Title: E-learning morgondagens utbildning för Karlskrona Kommun?
Översatt titel / Translated title: E-learning tomorrows education for Karlskrona Municipality
Abstrakt Abstract:

Syftet med studien är att bidra med sådan kunskap att det nybildade e-learningsföretaget kan skapa ett så attraktivt utbildningspaket som möjligt. Vi (författarna) vill lyfta fram vad som bör tänkas på vid marknadsföring av utbildningspaketet mot en potentiell kund. Om kunden anammar produktidén är det även intressant att ta reda på vilka befintliga utbildningar/kurser utbildningspaketet kan bli ett alternativ eller ett komplement till. Dessutom vill vi se om det är troligt att kunden kan anamma utbildningspaketet inom en tidsperiod av ett år.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: E-learning, AcademyWorld, WBT, distansutbildning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Jönsson
marie.jonsson@iem.hk-r.se
Examinator / Examiner: Thomas Michel
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: AcademyWorld
Anmärkningar / Comments:

tfn: 0708-94 91 56, Stefan Järnström