Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sophie Carlsson; Sanja Simunovic Motstånd eller Medhåll - en studie om förändringsprocesser, pp. 51. MAM/Sektionen för Management, 2003.

The work

Författare / Author: Sophie Carlsson, Sanja Simunovic
Titel / Title: Motstånd eller Medhåll - en studie om förändringsprocesser
Abstrakt Abstract:

Slutsats: Det finns ingen perfekt mall som ska användas vid förändringar. Detta gäller i synnerhet förändringar som handlar om införande av en ny IT baserad arbetsrutin i en traditionsbunden organisation. Reaktioner på en förändring och på införande av ny teknik är olika från person till person, från organisation till organisation. Vi har genom denna uppsats kommit fram till att det finns ett antal nyckelord som borde tas i beaktande samt tillämpas om en förändring ska accepteras av personalen.
· Information
· Kommunikation
· Väcka intresse och motivation
· Uppföljning av arbetets gång

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Result: There is no perfect way to manage with an organizational change. It shows even more when the change is a question of new IT based work experience in a traditional organization. Every person and every organization react different when it comes to changes. While our work with this essay we have found that there are some important keywords to think of when you work with changes. By thinking of these you can increase the acceptation of the staff. These keywords are:
· Information
· Communication
· Interest and motivation
· Follow up the change
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: organisationer, förändringar

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 11/24/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Ferlenius
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Karlskrona Kommun