Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Katharina Fredriksson; Tina Gustavsson , pp. 69. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Katharina Fredriksson, Tina Gustavsson
Titel / Title: E-förvaltning - ett nytt sätt att hantera information
Översatt titel / Translated title: E-government - a new way to manage information
Abstrakt Abstract:

Syfte: Vi vill bidra med ökad förståelse för faktorer som kan underlätta utveck-lingen av e-förvaltning.

Metod: Magisterarbetet är en kvalitativ studie av Sölvesborgs kommun. Vi har genom framför allt intervjuer samlat in vårt empiriska material. Vi har utgått från empirin, men samtidigt har vi haft vår teoretiska referensram i åtanke, med fokus på social struktur, informationsteknologi och tanke-modeller.

Slutsatser: I vår studie visar vi att ett förändrat ledarskap, IPC (Information Process Change) och tillämpning av dialog är faktorer som kan underlätta ut-vecklingen av e-förvaltning.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Purpose: We want to contribute with increased understanding and awareness of factors that could facilitate further development of e-government.

Methods: This Master Thesis in Business Administration is a qualitative study of Sölvesborgs municipality. We have, mainly through interviews, gathered the empirical material. Building on our empirical material, we have also had our theoretical frame of reference in mind, focusing on social struc-ture, information technology and mental models.

Conclusions: The results of our study, shows that a change management, IPC (Infor-mation Process Change) and application of dialog are factors that can fa-cilitate further development of e-government.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: e-förvaltning, social struktur, informationsteknologi, tankemodeller, dialog

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme Economy
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Nilsson
ani@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Nilsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: magisteruppsats.pdf (411 kB, öppnas i nytt fönster)