Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karin Breidfors; Sylvia Johansson; Annelie Lüning , pp. 60. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2001.

The work

Författare / Author: Karin Breidfors, Sylvia Johansson, Annelie Lüning
sylvia.c.johansson@telia.com, annelie.luning@telia.com, fam.breidfors@ebox.tninet.se
Titel / Title: Intellektuellt kapital och icke-finansiella intäkter: Om kundens bidrag till kunskapsföretagets tillgångar
Abstrakt Abstract:

Syftet med kandidatuppsatsen är att ta reda på vad kunskapsföretagens intellektuella kapital och de icke-finansiella intäkterna från kunderna består av samt försöka utveckla en egen modell, som kan fungera som ett stöd för att synliggöra och värdera kundernas bidrag till företagen. De frågor vi söker svar på är: Av vilka beståndsdelar är företagets verkliga värde sammansatt? Vilka intäkter kan kunderna bidra med, förutom pengar, för att öka företagets värde? Hur kan man synliggöra och värdera de icke-finansiella intäkterna i syfte att på bästa sätt ta tillvara det kunderna har att bidra med?

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: Intellektuellt kapital, Icke-finansiella intäkter, Osynliga intäkter, Spindelnätsmodellen

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Lövstål, Carina Svensson
eva.lovstal@bth.se,carina.svensson@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Karin Breidfors, Kyrkvägen 5, 37024 Nättraby, tel 0455-47712
Sylvia Johansson, Kullerydsvägen 8, 37010 Bräkne-Hoby, tel 0457-82050
Annelie Lüning, Risatorpsvägen 16, 37234 Ronneby, tel 0457-17007

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete.pdf (476 kB, öppnas i nytt fönster)