Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elinor Axelsson , pp. 21. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2007.

The work

Författare / Author: Elinor Axelsson
guohua.bai@bth.se
Titel / Title: Ip-telefoni med Skype som ett alternativ till PSTN för privatanvändare
Abstrakt Abstract:

The project is a practical and theoretical test of IP telephony with Skype in order to form a base for a comparison between IP-Telephony with Skype and the Public Switched Telephony Network (PSTN). PSTN is the common standard that most of us use for telephony today. The objective for the study is to simplify the choice between PSTN and IP-Telephony for the Swedish private customer user group.

The project is supposed to answer the following questions.
- How easy is it to start using IP-telephony with Skype?
- How is the quality of IP-telephony compared to PSTN?
- Are all services provided by PSTN available and accessible using the IP-solution?
- How are the usability and the availability of support with IP telephony?
- Is IP-telephony a cheaper solution and in that case under which circumstances?

Within the project a collection of practical and theoretical tests have been performed to be able to form an opinion on the IP-solution in the following areas, installation, function, quality, usability, costs, accessibility and security.
In order to study usability, a test group of ten persons have been used to evaluate the usability of the system. A practical test of the Skype client has been committed through a series of test calls to examine function and quality. Data on accessibility, cost and security of the Skype solution have been examined in relevant literature and on the Internet.

The study shows that the Skype solution works as well as PSTN considering function and quality. A certain amount of computer knowledge is required to install and to used the Skype solution, thereby it is not as user friendly as the PSTN. Considering the costs, it is only possible to save money for those who make a large amount of international calls. In other cases the Skype solution is more expensive. Skype themselves are very clear that they do not provide the function of emergency calls. This is considered as a large setback reviewing the possibility of replacing your PSTN telephone with the Skype solution.
The conclusion based on the facts and arguments in this report is that the IP-solution is not an alternative for the Swedish private customer user group in general, compared to PSTN.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Arbetet är en praktisk och teoretisk test av IP-telefoni med Skype som ligger till grund för en jämförelse mot telefoni med PSTN (Public Switched Telephone Network) som är den vanliga telefonstandard de flesta av oss använder idag. Syftet med arbetet är att underlätta valet mellan PSTN och IP-telefoni för privatanvändare i Sverige.

Arbetet är tänkt att svara på följande frågeställningar.
- Hur enkelt är det att komma igång med IP-telefoni via Skype?
- Hur är kvalitén på IP-telefonisamtal jämfört med PSTN?
- Fungerar alla de tjänster man har med PSTN även med IP-telefoni?
- Hur är användbarheten och tillgängligheten till hjälp och support med IP-telefonin?
- Är det billigare att ringa med IP-telefoni och i så fall under vilka förutsättningar?

I arbetet har en samling praktiska och teoretiska undersökningar genomförts för att kunna bedöma IP-telefonin med Skype inom följande bedömningsområden. Installation, funktion, kvalitet, användbarhet, kostnader, tillgänglighet och säkerhet. Till undersökningen av användbarhet har en testgrupp på 10 personer använts för att utvärdera systemets användbarhet. En praktisk test av Skypeklientens funktion och kvalitet har utförts genom ett antal provringningar. Skypelösningens tillgänglighet, kostnader och säkerhet har studerats i relevant litteratur och genom fakta på Internet.

Resultaten av undersökningen visar att Skypelösningen fungerar lika bra som PSTN med avseende på funktion och kvalitet men det krävs en viss datorvana för att installera och använda lösningen vilket har en viss negativ inverkan på användbarheten. Prismässigt lönar det sig bara för de som ringer mycket utomlands, för övriga användare blir det oftast betydligt dyrare än telefoni med PSTN. Skype själva informerar tydligt om att det inte garanterar funktionen för nödsamtal vilket är en stor nackdel om man vill ersätta sin PSTN-telefon med Skypelösningen. På grund av ovanstående argument så är IP-telefoni med Skype för de flesta användare inte ett bra alternativ till PSTN.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: IP-telefoni, Skype, PSTN

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 02/08/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Hermanson
birgitta.hermanson@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: elinoraxelsson.pdf (344 kB, öppnas i nytt fönster)