Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Caroline Magnusson; Maria Bengtsson , pp. 20. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Caroline Magnusson, Maria Bengtsson
Titel / Title: Föräldrars upplevelser när ett barn drabbas av cancer
Abstrakt Abstract:

Varje år drabbas mellan 200-300 barn av cancer. Föräldrarna till dessa barn ställs inför en ny verklighet där hela tillvaron vänds upp och ner. Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser när ett barn drabbas av cancer. Studien baserades på tre självbiografiska böcker som analyserades enligt Dahlbergs (1997) innehållsanalys för kvalitativa studier. Analysen resulterade i sju kategorier som omfattar föräldrarnas upplevelser i samband med att deras barn drabbades av cancer. Föräldrarna upplevde exempelvis förtvivlan, rädsla och orättvisa. Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om föräldrarnas upplevelser och vilka uttryck de kan ta sig för att skapa goda förutsättningar för omvårdnadsarbetet som inkluderar både det cancersjuka barnet och föräldrarna.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Barn, cancer, föräldrar, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/02/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Katarina Sjögren
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: carolinem_mariab.pdf (110 kB, öppnas i nytt fönster)