Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kim Svensson , pp. 28. TKS/Medieteknik, 2007.

The work

Författare / Author: Kim Svensson
kimsvensson.cc@gmail.com
Titel / Title: Digital mediehantering i Försvarsmakten
Översatt titel / Translated title: Digital mediaflow in the Armed forces
Abstrakt Abstract:

Det senaste året har jag arbeta med analys av digital mediehantering, digital media som ett informationsverktyg samt tekniken bakom det.
’Hur kan man göra saker mer effektivt’, ’är webb-tv något för Försvarsmakten att använda sig av i syfte att göra sitt informationsflöde mer effektivt’, både internt och mot allmänheten.
Föreliggande arbete tar upp tekniken bakom dessa områden, jag försöker även förklara hur relativt enkelt det kan vara att integrera dem i en existerande organisation utan att göra dyra omorganisationer.
Jag har även inventerat AMF och FM media på deras utrustning, teknik och gjort en lista på vad som är användbart och på vad som bör tas bort inför en omstrukturering. Vidare föreslår jag var en viss utrustning bör lämpligast placeras för att göra mest nytta.
Slutligen handlar detta arbete om att skapa en medvetenhet om digital media, och visa exempel på vad man kan göra med denna teknik i en organisation som Försvarsmakten och AMF.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Medieteknik, Försvarsmakten, Försvaret, webb-tv, mediehantering, streaming, studio, teknikflöde, organisation, bilddatabas, Försvarshögskolan, Armé- Marin- och Flygfilm.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 03/26/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Ekdahl, Paul Carlsson
peter.ekdahl@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Försvarsmakten, Armé- Marin- och Flygfilm, Försvarets Bildbyrå