Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elisabeth Philipsson; Lars Thelander , pp. 33. Inst. för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik/Dept. of Health, Science and Mathematics, 2002.

The work

Författare / Author: Elisabeth Philipsson, Lars Thelander
ephilipsson@swipnet.se
Titel / Title: En litteraturstudie om brännskadade individers upplevelse av lidande
Översatt titel / Translated title: A literature study of experiences of suffering among burn victims.
Abstrakt Abstract:

Abstract
The aim was to see how burn victims experience their situation and if they feel suffering. Then it is discussed against different perspectives of suffering. The problems were ?How does a burn victim experience their situation??, ?Does a burn victim suffer?? and ? How does the attitude inflect the suffering?? To find the answers, the authors made a literature review in which already published interviews from ordinary papers were used. In the result, the authors used the individual?s own words. The word shows that the persons suffer in many ways. For example, the look changes, the pain is constant and the people feel insecure in their life. The authors find out that a burn is a traumatic experience and it is a dramatic change in the individual?s life. An individual need to talk about the accident and the situation. It is important that the burn victim feel support so they easier can get on with their life.

Sammanfattning
Syftet var att ta reda på hur brännskadade människor upplever sin situation och om det förekommer något lidande. Detta diskuteras utifrån olika lidandeperspektiv. Problemformuleringarna var ?Hur upplever brännskadade individer sin situation??, ?Upplever en brännskadad individ ett lidande?? och ?Hur påverkar människans inställning lidandet??. För att belysa detta har författarna gjort en litteraturstudie där publicerade intervjuer, från vanlig dagspress, har använts. I resultatet används citat från de drabbade. Citaten visar att brännskadade individer lider på flera olika sätt. Exempel är att utseendet förändras, att alltid ha olidliga smärtor samt att individerna känner en otrygghet i sitt liv. Författarna har kommit fram till att en brännskada är en traumatisk upplevelse som förändrar individens liv radikalt. En individ behöver få prata igenom sin situation. Det är även viktigt att den drabbade får stöd för att kunna gå vidare i sitt liv.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: brännskador, lidande, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Annika Larsson - Mauleon
annika.larsson.mauleon@bth.se
Examinator / Examiner: Arne Rehnsfeldt
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik/Dept. of Health, Science and Mathematics
Inst. för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ihn/