Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ida Järvliden; Stefan Rydin , pp. 41. TKS/Medieteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Ida Järvliden, Stefan Rydin
sara.eriksen@bth.se
Titel / Title: DATORSTÖD FÖR ARBETE - KONSEKVENSER FÖR VAL AV AFFÄRSSYSTEM En studie av en service- och supportavdelning
Abstrakt Abstract:

This report is focusing on problems with introducing standard enterprise resource planning systems (ERP) in businesses. A study has been carried out on a service and support department at a Swedish heat metering company, SVM North Node. The study aims to help the company become a better customer in choice and customization of a new ERP system. We make a description of the department studied and the work carried out there, on the basis of learning, knowledge and cooperation. As a final point we present some ideas on how computer systems could support their work, hoping that this will result in them making adequate demands on a new ERP system.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Den här rapporten fokuserar på problem med införande av affärssystem i företag. En studie har utförts på service- och supportavdelningen på ett svenskt elektronikföretag, SVM North Node. Med arbetet hoppas vi tillföra insikter som gör avdelningen och företaget till en bättre kund i sitt val och anpassande av affärssystem. I rapporten beskriver vi avdelningen och det arbete som utförs där i ljuset av lärande och kunskap. Slutligen presenterar vi några idéer för hur datorsystem skulle kunna stödja deras arbete. Syftet med detta är att de ska kunna ställa adekvata krav på ett nytt affärssystem.
Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: computer support, enterprise resource planning systems (ERP), service and support department, participatory design, datorstöd, affärssystem, service och supportavdelning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 06/02/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Berthel Sutter
bsu@student.bth.se
Examinator / Examiner: Sara Eriksén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: SVM North Node
Anmärkningar / Comments:

Ida Järvliden, ida_jervliden@hotmail.com
Stefan Rydin, rydinstefan@hotmail.com