Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Håkan Nilsson; Andreas Tuvesson , pp. 41. TKS/Medieteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Håkan Nilsson, Andreas Tuvesson
mda00hni@student.bth.se, mda00atu@student.bth.se
Titel / Title: Mobilitet, abstraktioner och kontextmedvetenhet:Nya vägar för SRÖ i Karlskrona att övervaka driften av fastigheter
Översatt titel / Translated title:
Abstrakt Abstract:

Denna magisteruppsats beskriver framtagande och utveckling av riktlinjer för ett system vars mål är att förändra och förbättra en organisation, där arbetet idag utgår ifrån en stationär plats men där vi hävdar att arbetssättet skulle kunna vara helt mobilt. I uppsatsen beskriver och diskuterar vi vårt tillvägagångssätt, resultatet av fältstudier och analys samt en diskussion som behandlar konstruktionen av ett mobilt anpassningsbart system. Uppsatsen resulterar i framtagandet av designriktlinjer för en mobil artefakt. Denna artefakt ska kunna stödja det arbete som utförs av personalen som arbetar med drift och övervakning av fastigheter i Karlskrona kommun. Artefakten ska vara anpassningsbar till den miljö som den används inom, den ska ha förmågan att känna av den kontext den opererar inom samt ha förmågan att följa de interaktioner som personalen utför. Utifrån våra designidéer stödjs användaren av anpassningsbara abstraktionsnivåer och öppen implementation.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: This master thesis describes the development and creation of guidelines for a computer based system, where the goal is to change and improve an organization. Today the organization works from a stationary place but we argue that their way of doing their work could be mobile. In this thesis we describe and discuss our progress procedure, field study and the analysis. The thesis results in a creation of design guidelines for a adaptable mobile artifact. This artifact should be used by the staff who works with maintenance and surveillance of buildings in the municipality of Karlskrona. The artifact should be adaptable to the settings in which it is used. It must have the ability to be aware of its own context and it shall support the interactions that are done by the users. On the basis of our design ideas the user should be supported by adaptable abstractions and open implementation.
Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Mobilitet, kontext, decentralisering, övervakning, abstraktion, öppen implementation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 06/02/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Sarah Olofsson, Hans Tap
sarah.olofsson@bth.se, hans.tap@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: srö0609slutver.pdf (836 kB, öppnas i nytt fönster)