Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jenny Borheim , pp. 83. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Jenny Borheim
Titel / Title: Att vända staden mot Nissan
Abstrakt Abstract:

SammanfattninSammanfattning
I många städer lägger industrier ner eller flyttar ut från stan. Detta medför att gamla hamnområden blir lediga och kan omvandlas. De blir istället nya attraktiva
bostadsområden och populära platser för stadens invånare att röra sig i.

Ån Nissan som flyter genom Halmstad delar staden i en västlig och östlig del. Den upplevs idag mer som en barriär än som en tillgång för staden. Kommunen
har påbörjat arbetet med att ”vända” staden mot Nissan, men det finns mycket kvar att göra.
I arbetet delar jag in Nissan i tre steg där jag först tittar mer övergripande på området runt Nissan från Frennarp i norr till hamnen i söder. Sedan går jag in
lite djupare på en mellannivå och pekar på områden som kan förstärkas i området runt centrum. Här ger jag även övergripande förslag på åtgärder. I sista steget fördjupar jag mig mer i delen vid Norre Katts park och museet och visar förslag på nya byggnader och platser.

Halmstads kommun har redan gjort mycket förbättringar mot Nissan på den östra sidan. Detta arbete är därför mer inriktat på den västra sidan av Nissan och vad som kan göras för att stärka detta område mot Nissan men även mot
centrum. Genom att stärka Halmstad runt Nissan kommer stadens invånare få ett bättre och tätare centrum.
I arbetet fokuserar jag på målpunkter, platser och tillgänglighet. Dessa är vägledande ord för den framtida planeringen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: målpunkter platser tillgänglighet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/11/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete.pdf (6746 kB, öppnas i nytt fönster)