Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ashraf Habash MSC-2007:01, pp. 45. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2006.

The work

Författare / Author: Ashraf Habash
AshrafHabash@msn.com
Titel / Title: Paper Digital Classes (PDC)
Abstrakt Abstract:

There are many attempts to bridge paper digital gap, new artifacts and tools are being delivered continuously. Many of these artifacts work with paper and cooperate with other artifacts. Despite the fact that these artifacts are good enough to perform their work, they tend to be dull in exchanging data and cooperating with other artifacts. This causes a problem especially when artifact cooperation is essential. In order to solve this we need to have a standard to present the data used in the artifacts and facilitate communication among artifacts. Paper Digital Classes is a new standard that aims at providing a standard implementation of the artifacts in matters of data exchange and interoperability.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Med dagens teknik är det möjligt att skicka till exempel e-post direkt från ett papper utan att röra vid datorn. Genom att använda en särskild digital penna överförs texten man skriver på papper direkt till datorn. Jag har undersökt olika system och verktyg som berör läsning och överföring från papper till digitala dokument.
Jag har utifrån min studie tagit fram en standard, PDC, Paper Digital Classes, som låter olika verktyg interagera som om de vore ett.
PDC kan komma att få stor betydelse för framtida dokumenthantering. Tekniken underlättar att skicka e-post från ett pappersdokument, redigera pappersdokument och överhuvudtaget all interaktion mellan fysiska och digitala dokument. PDC kan också komma till god hjälp när det gäller att utveckla nya, användbara produkter.
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology
Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Nyckelord / Keywords: Standard, Interoperability, Paper, Ubiquitous Computing, CSCW

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Ubiquitous Computing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/30/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Hans Tap
hans.tap@bth.se
Examinator / Examiner: Hans Tap
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Ashraf Habash
Gamla Infartsv. 3A, lhg 510
371 41 Karlskrona
(mob) +46 734 08 79 67
(work) +46 457 386 300

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: pdc-ashrafhabash.pdf (1756 kB, öppnas i nytt fönster)