Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Åsa Jonsson; Carl-Philip Maathz , pp. 27. TKS/Medieteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Åsa Jonsson, Carl-Philip Maathz
asjo02@student.bth.se, cpma02@student.bth.se
Titel / Title: Nine
Abstrakt Abstract:

Vår kandidatarbetstid har resulterat i nio stycken småfilmer som är till för att ge mer information om BTH och regionen för nyfikna. Fyra av dessa filmer innerhåller lite mer information om region, boende/kommunikationer, skolan och det studiesociala. Syftet med dessa fyra filmer är att blanda in BTH på olika sätt, att man sätter skolan som en röd tråd även i region och bostadsfrågorna.

Vi gjorde även fyra stycken studentintervjuer, för att visa vad nuvarande studenter tycker om bostadsmöjligheterna och det studiesociala mm. Vi ville även visa att det finns folk från Kiruna i norr till Lund i Söder, som går på skolan, och att det finns många olika typer av människor som du får möjlighet att lära känna om du börjar studera här. Det blir variation och man tar till sig det som sägs på ett annat sätt, än i de mer traditionella informationsfilmerna.

Sist men inte minst så gjorde vi en mässfilm som innehåller bilder och ord från de fyra informationsfilmerna, och som ska fånga upp ett intresse på kort tid. I den här mässfilmen har vi även inkluderat en showreel som visar några utav de projekt som har gjorts av studenter på BTH.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Our work with the Bachelors thesis has resulted in nine short informational movies which have as a purpose to give information about BTH ( Blekinge Institute of Technology ), and the region to interested people. Four of these movies include information on the region, living/transportation, the school and the social amenities provided for the students.

We have also made four movies about different students from BTH. We want to show that there are students from Kiruna in the north to Lund in the south, and that there are many different kinds of people you can meet when you begin your time as a student here. Due to the fact that there are nine different movies there will be variation, and you will accept the information in a better way than in traditional informational movies.

Last but not least, we made an event movie which does not include a speaker text but instead communicates through the clips and the music in it. In this movie there is also a showreel with different projects from students on BTH.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: Informationsfilmer, Information, BTH, Nio, Rekrytering, Showreel, Studentintervjuer, Mässa, Film, Marknadsföring, Studentprojekt

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Paul Carlsson
paul.carlsson@bth.se
Examinator / Examiner: Paul.Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: BTH
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion.pdf (115 kB, öppnas i nytt fönster)