Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annelie Cedergren; Jenny Landgren , pp. 86. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Annelie Cedergren, Jenny Landgren
anjh01@student.bth.se, jelc01@student.bth.se
Titel / Title: Budgeten som styrverktyg – En studie av Blekingesjukhuset i Karlskrona och S:t Görans sjukhus i Stockholm
Översatt titel / Translated title: Budgeting as a control tool – A study of Blekinge hospital in Karlskrona and S:t Görans hospital in Stockholm
Abstrakt Abstract:

Vårt syfte är att undersöka om och hur budgetens roll skiljer sig åt mellan en offentlig och en privat hälso- och sjukvårdsorganisationer. Vi har baserat vår uppsats och våra slutsatser på intervjuer, som vi gjort på Blekingesjukhuset i Karlskrona och S:t Görans sjukhus i Stockholm. Vi har gjort intervjuer på fyra till fem olika nivåer i båda organisationerna, för att få ett djup i vår undersökning. Vi har kommit fram till att det finns stora skillnader mellan det offentliga sjukhuset och det privata sjukhuset. Den största skillnaden fann vi vara budgetuppföljningen, men att det inte finns någon större skillnad mellan sjukhusen på lägre nivå, däremot på högre nivåer kan vi urskilja relativt stora skillnader. Vår slutsats är även den att det inte behöver vara ägandeformen i företaget som orsakar skillnader, utan det även kan vara samspelet mellan individerna i organisationerna som skiljer sig.

Our purpose is to investigate if and how the purpose is different between a public and a privet heath care organization. We have based our essay and our conclusions on interviews, that we did at Blekingesjukhuset in Karlskrona and S:t Görans hospital in Stockholm. We have done the interviews on four to five different levels in both organizations, to get a depth in our investigation.
Our conclusion is that there is big a difference in the budgeting between the public sector and the private sector. The big difference is in the follow up process of the budget, but we could not see that it differed so much in the lower levels of the organizations. It was much more obvious when we came up to the managerial level. Another conclusion we made was that it does not have to be the form of ownership that makes the difference; it can also be the interaction between individuals.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: budget, budgetering, hälso- och sjukvård, offentlig vård, privat vård, health care, budgeting

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 10/14/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg
henrick.gyllberg@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatuppsats.pdf (804 kB, öppnas i nytt fönster)