Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Magnus Lindmark , pp. 26. TKS/Medieteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Magnus Lindmark
mange@mdw.se
Titel / Title: Webbaserat Tidrapporteringssystem
Översatt titel / Translated title: Webbased timereportingsystem
Abstrakt Abstract:

Systemet som förenklar hantering och information av tidrapportering, projekt, kunder, lager och anställda. Syftet är att företaget skall få en mera överblick över deras verksamhet, då all information samlas på samma ställe.
De anställda kan via webben snabbt och enkelt rapportera in deras arbetstider under den gångna veckan. Systemet innefattar: SMS-tjänst, automatiskt utskick, hanteringen för lager, projekt, kunder och semester, kontinuerlig statistik med grafiska diagram samt utskriftsfunktioner. Allt är utvecklat i PHP och MySQL.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: The system simplifies the management and information, about time reports, projects, customers, storage and employees. The main purpose for this system is that the company shall have a more structured overview about their company, and where all the information is gathered, at the same spot.
The employees are able to report in their working progress during the week, in a simple easy way trough the internet. The system contains a SMS service, automatically circular messages, management of storage, projects, clients and employees vacations. The system also contains continuous dynamic statistics, with graphical layout and also print functionality. Everything is developed in PHP with MySQL as database.
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Systemutveckling, webbsystem, PHP, MySQL, tidrapport, databas, SMS, GD2, crontab, statistik, dynamisk statistik, meddelanden, grafiska diagram, kalender

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mattias Schertell
mattias.schertell@bth.se
Examinator / Examiner: Mattias Schertell, Peter Giger
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Hirvonen & Co AB, mDw Solutions
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.
mange@mdw.se
www.mdw.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete_mali01_dahi02.pdf (387 kB, öppnas i nytt fönster)