Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ligia C Brandao; Ewonne Lennartsson , pp. 41. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Ligia C Brandao, Ewonne Lennartsson
adb98lco@student.bth.se, is98ele@student.bth.se
Titel / Title: Elektroniska signaturer- säker identifiering?
Översatt titel / Translated title: Electronic signatures- secure identification?
Abstrakt Abstract:

Problem:I dag finns det ett stort behov av säkra identifierings metoder på Internet. Traditionellt sätt är en handskriven namnteckning en form av identifiering och vad som behövs är en elektronisk motsvarighet.

Hypotes: "Elektroniska signaturer leder till ökad integritet och säkerhet vid identifiering på Internet"

Syfte: Målet och syftet med denna uppsats är att studera och analysera huruvida elektroniska signaturer kommer att bidra till ökad integritet och säkerhet vid identifiering på Internet.

Slutsats:Genom att jämföra praktiska erfarenheter (fallstudie) och teoretiska kriterier kunde vi analysera oss fram till att vår hypotes är sann.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Nyckelord / Keywords: Elektroniska signaturer, digital identifiering, kryptering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Guohua Bai
guohua.bai@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/