Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kåge Lind; Magnus Gideryd , pp. 31. COM/School of Computing, 2009.

The work

Författare / Author: Kåge Lind, Magnus Gideryd
kage.lind@gmail.com, mgideryd@gmail.com
Titel / Title: Gester för navigation i användargränssnitt på mobiltelefoner
Abstrakt Abstract:

Användandet av mobiltelefoner har blivit en del av vår vardag i dagens samhälle. Mobiltelefonindustrin är en miljard industri med stora företag som Motorola, Nokia och Sony Eriksson. De senaste åren har det även kommit in nya aktörer på marknaden som Apple med sin iPhone och Google med sitt mobiltelefons?operativsystem Android. Dessa aktörer har kommit ut med flera nya mobiltelefonmodeller som använder sig ut av pekskärmar. När en mobiltelefon använder sig av pekskärmar för att navigera i användargränssnittet istället för navigerings och sifferknappar förändras sättet hur vi interagerar med mobiltelefonerna. Mobilegestures är ett begrepp som använd för mobiltelefoner, mobilegestures är ett alternativt sätt att interagera med mobiltelefoner bland annat med hjälp av rörelser. Att till exempel dra fingret upp över skärmen för att bläddra i en lista. I detta arbete har vi intresserat oss för möjligheterna att använda sig av mobilegestures för att starta program i mobiltelefoner. Vi har skrivit ett test program för att ta reda på om det är möjligt, och vi har skickat ut enkät för att se vad det finns för intresse för mobilegestures. Med denna rapport vill vi visa att det är möjligt att använda sig av mobilegestures till att starta program i mobiltelefoner och på så vis göra användandet av mobiltelefoner smidigare och snabbare.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: mobilegestures, pekskärm, mobiltelefon, Android, mönsterigenkänning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program/Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/24/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bo-Krister Vesterlund
bo-krister.vesterlund@bth.se
Examinator / Examiner: Stefan Johansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: gester_for_mobilephones.pdf (752 kB, öppnas i nytt fönster)