Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Söderberg , pp. 75. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2001.

The work

Författare / Author: Fredrik Söderberg
fredrik.soderberg@boras.se
Titel / Title: Europan 6 i Växjö - analys och förslag
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet har sin grund i programmet för den del av arkitekttävlingen Europan 6 som är förlagd till Växjö. Det huvudsakliga resultatet av arbetet är en stadsanalys av Växjö och mot bakgrund av den ett stadsplaneförslag för en del av Växsö stad.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing

Nyckelord / Keywords: Stadsplanering, Stadsanalys, Realistisk byanalyse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
anders.tornqvist@ifp.bth.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.bth.se/ifp/
I samarbete med / In co-operation with: Stadsbyggnadskontoret i Växjö kommun
Anmärkningar / Comments:

Fredrik Söderberg
Ernst Kristenssons gata 5A
416 58 Göteborg
tfn: 031-259261
mobil: 0709-425926
e-post: fredriksoderberg@swipnet.se