Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maciej Flakowicz; Morgan Gombas; Shahram Ajdari ISRN: BTH-IMA-EX- 2002/C-03 -- SE, pp. 4. Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering, 2002.

The work

Författare / Author: Maciej Flakowicz, Morgan Gombas, Shahram Ajdari
utv99mfl@student.bth.se, utv99mfl@student.bth.se, utv99mgo@student.bth.se, utv99saj@student.bth.se
Titel / Title: Mekaniserad Bandslipsmaskin
Översatt titel / Translated title: MECHANIZED BELTGRINDER
Abstrakt Abstract:

Att utveckla en utrustning för mekaniserad slipning.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: Uddcomb, utv99

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Utvecklingsteknik/Maskinteknik/Mechanical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jöran Tholén
joran@uddcomb.se
Examinator / Examiner: Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering
Inst. för maskinteknik S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.ima.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: UDDCOMB ENGINEERING AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: arkiv ex.pdf (45 kB, öppnas i nytt fönster)