Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ehsan Ahmad; Bilal Raza MSE-2009-02, pp. 93. TEK/avd. för programvaruteknik, 2009.

The work

Författare / Author: Ehsan Ahmad, Bilal Raza
ehsanahmad@gmail.com, bilalraza001@gmail.com
Titel / Title: Towards Optimization of Software V&V Activities in the Space Industry [Two Industrial Case Studies]
Översatt titel / Translated title: Mot Optimering av Software V & V Aktiviteter i rymdindustrins [Två Industriella Fallstudier]
Abstrakt Abstract:

Developing software for high-dependable space
applications and systems is a formidable task. With new
political and market pressures on the space industry to
deliver more software at a lower cost, optimization of
their methods and standards need to be investigated.
The industry has to follow standards that strictly sets
quality goals and prescribes engineering processes and
methods to fulfill them. The overall goal of this study
is to evaluate if current use of ECSS standards is cost
efficient and if there are ways to make the process
leaner while still maintaining the quality and to analyze
if their V&V activities can be optimized. This paper
presents results from two industrial case studies of
companies in the European space industry that are
following ECSS standards and have various V&V
activities. The case studies reported here focused on
how the ECSS standards were used by the companies
and how that affected their processes and how their
V&V activities can be optimized.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Utveckling av programvara för hög funktionssäkra rymden
applikationer och system är en formidabel uppgift. Med nya
politiska och marknadsmässiga trycket på rymdindustrin att
leverera mer mjukvara till en lägre kostnad, optimering av
deras metoder och standarder måste utredas.
Industrin har att följa standarder som absolut uppsättningar
kvalitetsmål och föreskriver tekniska processer och
metoder för att uppfylla dem. Det övergripande målet för denna studie
är att utvärdera om den nuvarande användningen av ECSS standarder är kostnaden
effektivt och om det finns sätt att göra processen
smidigare och samtidigt bibehålla kvaliteten och för att analysera
om V & V verksamhet kan optimeras. Detta dokument
presenterar resultat från två industriella fallstudier av
företag inom den europeiska rymdindustrin som är
Följande ECSS krav och ha olika V & V
verksamhet. Fallstudierna redovisas här fokuserat på
hur ECSS standarder som används av företag
och hur detta påverkat deras processer och hur deras
V & V verksamhet kan optimeras.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: Optimization, Verification and Validation, Space Industry, Dependable Software, ECSS Standards

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Masterprogram i Software engineering 120 p/Master´s program in Software engineering 120 p
Registreringsdatum / Date of registration: 02/25/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Dr. Robert Feldt
robert.feldt@bth.se
Examinator / Examiner: Robert Feldt
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Swedish Space Corporation, RUAG Aerospace

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: thesis-mse-2009-02.pdf (962 kB, öppnas i nytt fönster)