Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Amanda Rösler , pp. 36. COM/School of Computing, 2009.

The work

Författare / Author: Amanda Rösler
amanda.rosler@gmail.com
Titel / Title: Augmented Reality Games on the iPhone
Översatt titel / Translated title: Augmented reality-spel för iPhone
Abstrakt Abstract:

Augmented reality opens up a lot of possibilities for new types of games, where the real and the virtual world are mixed. Despite this, augmented reality games are still not very common, probably due to the fact that head-mounted displays (which are often used for augmented reality) are expensive. However, in recent years mobile phones have become more and more powerful, and since many of them have built-in cameras and rather large screens, they are a potential platform for augmented reality games.

This thesis explores some of the problems and possibilities associated with the creation of augmented reality games for the Apple iPhone. In order to do that, a multi-player augmented reality game for the iPhone was implemented, and then a number of performance tests and a user study were conducted.

The most important conclusion that was reached is that performance is a definite problem when creating augmented reality games for the iPhone.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Augmented reality (förstärkt/utökad verklighet) öppnar upp nya möjligheter för spel där den virtuella världen kombineras med den verkliga. Trots detta så finns det inte många augmented reality-spel tillgängliga, vilket kan bero på att head-mounted displays (som ofta använda till augmented reality) är dyra och inte särskilt lätt att få tag på. Mobiltelefoner är däremot väldigt lättillgängliga och de senaste åren har de blivit mer och mer kraftfulla. Eftersom många av dem dessutom har inbyggda videokameror och relativt stora skärmar, så har mobiltelefoner blivit en potentiell plattform för augmented reality-spel.

Denna rapport utforskar några av de problem och möjligheter som är associerade med skapandet av augmented reality-spel för Apples mobiltelefon, iPhone. Ett multi-player augmented reality-spel implementerades för iPhone, och sedan genomfördes ett antal prestanda-tester och en användarstudie.

Den viktigaste slutsatsen som drogs var att prestanda är ett stort problem när man skapar augmented reality-spel för iPhone.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: augmented reality, games, iphone, game programming, gaming

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Spelprogrammering/Digital Game Development
Registreringsdatum / Date of registration: 06/07/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Hans Tap
hans.tap@bth.se
Examinator / Examiner: Birgitta Hermanson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00