Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Rickard Remelin TKS/Medieteknik, pp. 35. TKS/Medieteknik, 2008.

The work

Författare / Author: Rickard Remelin
remme@home.se, rire05@student.bth.se
Titel / Title: Biosteel
Abstrakt Abstract:

This is the reflection of a graduation work done by Rickard Remelin. The work was made to create a proof of concept for a complex 3D computer game. All common elements such as creating Design document, story, programming, 3D modeling, texturing, animation, sound, etc, has been developed singlehandedly.

Software used are Gimp, Blender, Gameblender and Audacity. The code was partly written in Python.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Detta är reflektionen av ett kandidatarbete gjort av Rickard Remelin. Arbetet har gått ut på att skapa ett koncept-bevis för ett komplext 3D datorspel. Alla vanliga moment så som Designdokument, Story, programmering, 3Dmodellering, texturering, animering, ljud, mm, har utvecklats på egen hand.

Program som använts är Gimp, Blender, Gameblender samt Audacity. Koden är delvis skriven i Python.
Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: Game Design, Gameplay, Story, Programming, 3D modelling, Texturing

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 01/13/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Joel Hakalax
joel.hakalax@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Address:
Rickard Remelin
Sternövägen 5
375 33 Karlshamn
SWEDEN

Available on Skype.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: rickardremelinbiosteelreflection.pdf (1086 kB, öppnas i nytt fönster)