Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Veronica carlsson; Andreas Urbanusson , pp. 37. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2003.

The work

Författare / Author: Veronica carlsson, Andreas Urbanusson
bo-krister.vesterlund@bth.se
Titel / Title: Organizing cooperative work- An issue of motivation and participation in the process of design
Översatt titel / Translated title: Att organisera samarbete - En fråga om motivation och deltagande i designprocessen
Abstrakt Abstract:

The aim of the thesis is to discuss some issues about the organization of cooperative work. This is
done from perspectives about participation and motivation in a process of design with people with
different backgrounds, involvement and interests. In the WCD-project (abbreviating Wound Care
Documentation) we developed a system with peer-to-peer technology in close cooperation with
fifteen software engineering students and four municipal nurses from the municipality in Ronneby.
As a cooperative project we thought all involved parties were allowed to get a say about the design.
But we realized soon that the multiperspectivity provided by the participants and their views of their
workplaces were something we have to make room for in the process. We shaped a mediation role
with the purpose to organize these different perspectives during the project. We call this role, a
mediating designer and took on it because we felt it was needed for the design to be satisfactory for
all involved persons that would use the system. As mediating designers we strived against a
balanced communication of information between parties in the design, giving it room to contradict
and complement with and without our meddling.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Uppsatsen behandlar organisation av samarbete mellan människor med olika bakgrunder, engagemang och intressen i ett projekt som kallas Wound Care Documentation (Sårvårdsdokumentation). I projektet utvecklade vi ett sårdokumentationssystem med 'Peer-to-peer'-teknik i ett nära samarbete med kommunsjuksköterskor och mjukvaruingengörer. Vi har fokuserat på deltagande och motivation i denna designprocess. Vi såg ett behov av att medla mellan de olika parterna och skapa utrymme för de deltagandes åsikter kring systemet i designprocessen. En pappersbaserad mock-up fungerade som ett kraftfullt kommunikationsverktyg i vårt arbete.
Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Nyckelord / Keywords: Participatory design, mediated design, mock-ups, motivation, design process, cooperative work

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 06/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kari Rönkkö, Berthel Sutter
kari.ronkko@bth.se, berthel.sutter@bth.se
Examinator / Examiner: Bo-Krister Vesterlund
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Ronneby kommun och Blekinge Tekniska Högskola
Anmärkningar / Comments:

Andreas Urbanusson: 0709-352259
Veronica Carlsson: 0733-942963

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: