Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Therese Nilsson; Ulrica Rosenqvist Therese Nilsson & Ulrica Rosenqvist "Strategies in Telecommunications Industry during Privatization Process towards Competition – The Case of Thailand", pp. 56. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Therese Nilsson, Ulrica Rosenqvist
ani@bth.se
Titel / Title: Strategies in Telecommunications Industry during Privatization Process towards Competition – The Case of Thailand
Abstrakt Abstract:

Purpose: The purpose with our research is to contribute to a deeper understanding for the importance of choosing useful strategies in a new market formation, and also for privatization and competition.

Methods: A qualitative study has been done containing discussions, reports and theoretical approach. Mostly secondary data has been used to find an answer to our purpose.

Results: The previous state owned companies have to be the first to identify and implement efficient strategies, to gain future advantages, since this market is changing all the time. The products and services in this industry are easy to copy and therefore the company has to renew itself and its strategies to stay successful. Efficient strategies in this industry are differentiation, cost leadership, competing on the edge and the network effect. The company has to look inside itself to find the most suitable strategy. All strategies do not fit all companies.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Syftet med uppsatsen är att bidra till en djupare förståelse för hur viktiga strategivalen är i nya marknadsformationer, och även bidra till en djupare förståelse för privatisering och konkurrens.
En kvalitativ studie har gjorts. Det insamlade materialet utgörs av diskussioner och rapporter. Vi har mest använt oss av sekundärdata.

Resultatet av studien: Tidigare statligt ägda företag måste först identifiera och implementera effektiva strategier för att få framtida fördelar, eftersom den sortens marknad som telekommunikationsmarknaden tillhör förändras hela tiden. Produkterna och tjänsterna inom telekomindustrin är lätta att kopiera, därför måste företagen hela tiden förnya sig själva och deras strategier för att för att bli eller fortsätta vara framgångsrika. Effektiva strategier inom denna industrin är produktdifferentiering, kostnadsledarskap, "competing on the edge" och nätverksfördelar. Företagen måste se in i sig själva för att hitta det som passar just dem bäst.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\International Business
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: Privatization, Competition, Competitive Advantages, Telecommunication, Strategies.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Business Administration
Registreringsdatum / Date of registration: 11/11/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Stefan Hellmer
she@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Nilsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

elothiel7@hotmail.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: nilsson_rosenqvist_telecommunications_strategies.pdf (446 kB, öppnas i nytt fönster)