Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linda Alldén; Erika Domeij; Linda Petersson , pp. 36. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Linda Alldén, Erika Domeij, Linda Petersson
bimpan21@hotmail.com, erika.domeij@hotmail.com, lipb02@student.bth.se
Titel / Title: Förändringar i ledarstilar- Påverkar de organisationens livscykel och struktur?
Översatt titel / Translated title: Changes in leader styles – Do they affect the organizational lifecycle and structure?
Abstrakt Abstract:

Syftet med vår uppsats var att förstå vikten av förändringar i ledarstilar under ett företags utveckling och hur organisationens struktur förhåller sig till dessa. Vi har genomfört intervjuer på ett företag med ett antal anställda samt ledare. Efter detta har vi kommit fram till att variation i ledarstilar har varit viktiga för företagets framgång. Våra studier visar också på att det inte alltid behöver vara endast en person som innehar ledarrollen, utan att den kan vara delad mellan flera personer.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Ledarstilar, förändring, livscykeln, strukturer, organisation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/09/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Hemming, Eva Lövstål
marie.hemming@bth.se,elo@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: allden,domeij,petersson.pdf (513 kB, öppnas i nytt fönster)