Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Malin Bergman , pp. 44. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Malin Bergman
Titel / Title: Sveriges kommuner och kampen om kreativiteten: om Richard Floridas teori i svenska kommuner
Abstrakt Abstract:

Flera svenska kommuner använder sig av den amerikanska professorn Richard Floridas teori om den kreativa klassen och ”creative cities” i sin marknadsföring. Syftet med mitt kandidatarbete är att undersöka om svenska kommuner är kreativa enligt Floridas teori. En jämförande fallstudie har gjorts där tre kommuner som använder sig av Florida i sin marknadsföring har undersökts. Kommunerna är Södertälje, Botkyrka och Ronneby. De tre kommunerna har jämförts med hela riket Sverige, Sveriges tre storstadskommuner samt rapporten Sweden in the Creative Age. Målet har varit att pröva vad som händer när en teori skapad för en amerikansk kontext tillämpas i ett svenskt sammanhang. Detta har gjorts genom att ställa följande frågor:
1. Vilka kommuner i Sverige är kreativa enligt Richard Floridas teori?
2a. Kan Floridas index tillämpas i Sverige utan att modifieras?
2b. Kan ett kreativitetsindex av den typ som Florida konstruerat användas i Sverige och vad mäter det då?
3. Varför använder svenska kommuner Floridas teori?

Jag argumenterar för att det svenska kreativitetsindexet inte mäter samma saker som det amerikanska gör, att en kommun måste vara stor befolkningsmässigt för att kunna använda sig av Floridas teori och för att svenska kommuner använder Floridas teori och det svenska kreativitetsindexet för att marknadsföra sig.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: kreativitet, svenska kommuner, Richard Florida

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/21/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christer Persson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: sveriges kommuner och kampen om kreativiteten.pdf (483 kB, öppnas i nytt fönster)