Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jens Bohlin; Morgan Karlsson; Richard Tuvesson BTH-IMA-EX--2002/C-04--SE, pp. 119. Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering, 2002.

The work

Författare / Author: Jens Bohlin, Morgan Karlsson, Richard Tuvesson
utv99jbo@student.bth.se, utv99mka@student bth.se, utv99rtu@student.bth.se
Titel / Title: Simulering av bordläggningslucka
Översatt titel / Translated title: Simulation of large naval hatches
Abstrakt Abstract:

Kockums i Karlskrona har givit i uppdrag att ta fram lösningar till öppningsmekanismen för större bordläggningsluckor på marina ytfartyg. De önskar att luckans dimension ska vara max 10 * 3 m.
I uppgiften ingår att ta fram en lösning på öppningsmekanism, simulera öppning och stängningsförloppet i Virtual Reality samt utvärdera konstruktionen enligt givna lastfall. Acceleration är ett exempel på laster som luckan kan tänkas utsättas för under öppet läge samt under öppning och stängning.
Första delen av rapporten innehåller principkonstruktionen, här har det tagits fram ett antal lösningsförslag som visas med enkla skisser. Dessa utvärderas i olika omgångar mot de krav och önskemål som tagits fram i samarbete med Kockums. Förslagen som förs vidare till primärkonstruktionen har utvärderats i samarbete mellan Kockums och studenterna som deltagit i projektet.
I primärkonstruktionen valdes sedan det förslaget som i rapporten kallas Förskjutaren. Alla komponenter som ingår i produkten har valts och dimensionerats för att passa in i den miljö och de lastfall som råder. De resultat som beräknats fram analytiskt har sedan verifierats med hjälp av beräkningsprogram i högskolans datorer.
Konstruktionen är uppbyggd av tre armar som roterar ut en lucka på 10*3 meter. Luckan hålls parallell mot skrovet genom att den mittersta armen är förskjuten i sin infästning och därmed fungerar som parallellstag. Den roterande rörelsen utförs genom att tre hydraulcylindrar trycker på armarna. Samtidigt som armarna roterar hissas luckan uppåt med hjälp av två andra hydraulcylindrar som monteras på luckan.
En viktig del har varit att simulera konstruktionen i Virtual reality och i ADAMS. De sekvenser som gjorts i VR har sedan använts för att kunna åskådliggöra hela öppningsförloppet på ett tydligt sätt.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: Simulering, Bordläggningslucka, Kockums, Marinen

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Utvecklingsteknik/Maskinteknik/Mechanical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sven Holgersson
sven.holgersson@kockums.se
Examinator / Examiner: Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering
Inst. för maskinteknik S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.ima.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Kockums AB Karlskrona
Anmärkningar / Comments:

Jens Bohlin Lyckåvägen 10 371 62 Lyckeby Tel:0455-27438

Morgan Karlsson Snapphanevägen 5A 371 40 Karlskrona Tel:0709-202408

Richard Tuvesson Bredgatan 16 371 35 Karlskrona Tel:0709-928481