Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annika Tykesson; Julia Dogertz; Maria Lundin 10, pp. 179. Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering, 2003.

The work

Författare / Author: Annika Tykesson, Julia Dogertz, Maria Lundin
morgan.klang@bth.se
Titel / Title: NBC-anläggning
Översatt titel / Translated title: NBC decontamination unit
Abstrakt Abstract:

Projektet bestod i att utveckla en anläggning för personsanering av
biologiska-, kemiska- och nukleära stridsmedel, en så kallad NBCanläggning.
Arbetet har initierats av Marinens Sjösäkerhetsskola i
Karlskrona. Under arbetets gång har Fredy Olssons
produktutvecklingsmodell tillämpats.
Projektets tyngdpunkt har legat i att söka komponentalternativ för de
önskade ändamålen och för att uppfylla kraven.
Anläggningen är långt ifrån produktionsklar, men ett omfattande
grundarbete har gjorts inför ytterligare bearbetning och komplettering med
beräkningar samt vissa komponentval.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: NBC, sanering, mobil, autonom

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Virtuell produktutveckling och design/Virtual product development and design
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Stefan Dahlberg
stefan.dahlberg@os-karlskrona.mil.se
Examinator / Examiner: Morgan Klang
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering
Inst. för maskinteknik S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.ima.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Marinens sjösäkerhetsskola