Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Louise Hammarlund; Malin Jarlbring; Desirée Karlsson , pp. 60. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Louise Hammarlund, Malin Jarlbring, Desirée Karlsson
Titel / Title: Nyföretagarens väg ur betalningssvårigheter
Översatt titel / Translated title: Entrepreneurs’ way out of payments difficulties
Abstrakt Abstract:

Syftet med den här studien är att identifiera vilka informationskällor som nyföretagare använder när de hamnar i betalningssvårigheter och att undersöka skillnaden mellan hur nyföretagare löser kortsiktiga och långsiktiga betalningssvårigheter.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Nyckelord / Keywords: nyföretagare, betalningssvårigheter, informationskällor

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 03/24/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Lövstål
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: nvub.pdf (950 kB, öppnas i nytt fönster)