Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Per Holmberg , pp. 42. TEK/avd. för programvaruteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Per Holmberg
per@perholmberg.net
Titel / Title: Valet av grafiskt dokumentgränssnitt
Översatt titel / Translated title: The choice of graphical document interface
Abstrakt Abstract:

Grafiska dokumentgränssnitt används av de flesta datoranvändare. Det finns i huvudsak tre typer av dokumentgränssnitt; MDI (multiple document interface), SDI (single document interface) och TDI (tabbed document interface). I ena halvan av arbetet har dessa tre analyserats utifrån en rad faktorer med målet att se om någon modells fördelar väger över de andras och om man kan skapa några riktlinjer för när det är bäst att applicera respektive modell när man utvecklar en ny programvara. Analysen är baserad på litteratur samt kvalitativ enkätundersökning och programtest. Andra delen av arbetet har ägnats åt testa om det går att programmera så att slutanvändaren kan välja den modell han eller hon föredrar. Ett kodramverk har utvecklats för att bevisa att detta är möjligt.
I grova drag har följande resultat kommit fram: Olika program kräver olika lösningar. SDI är den modell som fungerar i flest lägen. TDI är inte bara trendigt utan också väldigt omtyckt. MDI är oftast det sämsta valet av de tre, men står inte utan fördelar. Att utveckla en kodramverk som möjliggör för utvecklaren att effektivt skapa program där användaren kan välja mellan MDI, SDI och TDI är fullt möjligt.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: -

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 11/07/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christer Rindebäck
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: dg.pdf (918 kB, öppnas i nytt fönster)