Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Björn Olsson , pp. 59. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Björn Olsson
Titel / Title: Trender inom Business Intelligence
Översatt titel / Translated title: Current trends in Business Intelligence
Abstrakt Abstract:

Business Intelligence har under de senaste åren vuxit starkare fram och innefattar nu en hel yrkesroll i gränslandet mellan teknik och företagsekonomi. Detta syns framförallt inom det företagsekonomiska området och särskilt inom ekonomistyrningen. Denna uppsats försöker besvara frågorna ”Hur har utveckling upp till idag av Business Intelligence sett ut?” och ”Vilka trender finns idag inom Business Intelligence ur ett företagsekonomiskt perspektiv?”. Uppsatsen behandlar inte något specifikt verktyg eller systemleverantör utan har som utgångspunkt att undersöka trender inom floran av systemverktyg utan att för den sakens skull gå in på någon specifik lösning.

Business Intelligence historia summeras upp utifrån 60-talet fram till idag och ett antal trender presenteras i punktform. Därefter presenteras åtta trender inom Business Intelligence idag: Paketering av lösningar, integration med befintliga applikationer, ökad användarupplevelse, systemen blir verksamhetsövergripande, ökad priskonkurrens, kraftig konsolidering av marknaden, introduktion av realtidslösningar, organisering av BICC. Dessa trender förklaras och på detta sätt ges läsaren en uppfattning om vart utvecklingen av Business Intelligence-verktygen är på väg samt vad som kan förväntas av framtiden de närmaste åren för dessa.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Nyckelord / Keywords: Business Intelligence, trender, historia, ekonomistyrning, informationssystem

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Master of Business Administration (MBA)
Registreringsdatum / Date of registration: 10/29/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Dr. Klaus Solberg Søilen
klaus.solberg-soilen@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bjols06 uppsats final.pdf (399 kB, öppnas i nytt fönster)