Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mattias Håkansson Sjöstrand MCS-2004:27, pp. 58. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2005.

The work

Författare / Author: Mattias Håkansson Sjöstrand
mahasj@affv.nu
Titel / Title: En studie i komprimeringsalgoritmer
Översatt titel / Translated title: A study in compression algorithms
Abstrakt Abstract:

Compression algorithms can be used everywhere. For example, when you look at a DVD movie a lossy algorithm is used, both for picture and sound. If you want to do a backup of your data, you might be using a lossless algorithm. This thesis will explain how many of the more common lossless compression algorithms work. During the work of this thesis I also developed a new lossless compression algorithm. I compared this new algorithm to the more common algorithms by testing it on five different types of files. The result that I got was that the new algorithm was comparable to the other algorithms when comparing the compression ratio, and in some cases it also performed better than the others.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Komprimeringsalgoritmer kan användas överallt. T ex, när du tittar på en DVD-film så används en förstörande algoritm, både för bild och ljud. Om du vill göra en säkerhetskopia av din data, så kanske du använder en icke förstörande algoritm. Denna avhandling kommer att förklara hur många av de mer vanliga icke förstörande algoritmer fungerar. Under arbetets gång så utvecklade jag också en ny icke förstörande algoritm. Jag jämförde denna nya algoritm med de mer vanliga algoritmerna genom att jämföra algoritmerna med varandra på fem olika typer av filer. Resultatet som jag kom fram till var att den nya algoritmen var jämförbar med de andra algoritmerna när man jämförde komprimeringsförhållandet, och i vissa fall så presterade den bättre än de andra.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: compression algorithms, probability, dictionary, BCCBT

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 02/16/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Göran Fries
goran.fries@bth.se
Examinator / Examiner: Rune Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: masterthesis.pdf (402 kB, öppnas i nytt fönster)