Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Andersson , pp. 55. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Daniel Andersson
Titel / Title: Drottningtorget Trollhättan - att gestalta ett offentligt rum
Abstrakt Abstract:

Detta kandidatarbetet har gjorts med syftet att förbättra Drottningtorgets kvaliteter ur främst ett estetiskt och funktionellt perspektiv och detta genom att studera den rådande problematiken och förutsättningarna på platsen samt med bakgrund av teoretiska utgångspunkter. Arbetet inleds med teorier från respekterade namn inom stadsbyggnad, fortsätter med inventeringar av platsen och avslutas med ett gestaltningsförlag som skapats i syfte att avlägsna den rådande problematiken samt med bakgrund av de teorier och förutsättningar som diskuterats.
I förslaget har stor hänsyn tagits till människors rörelse och olika grepp har tagits i planen för att erbjuda passerande sittmöjlighet i attraktiv miljö och tillhandahålla gröna områden för rekreation.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design

Nyckelord / Keywords: Fysisk planering, Trollhättan, Torg

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8zmqyn
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 11/01/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Boje Hultman/Maria Tognolina
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012andersson.pdf (21350 kB, öppnas i nytt fönster)