Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ludvig Faleij , pp. 25. TKS/Medieteknik, 2008.

The work

Författare / Author: Ludvig Faleij
peter.ekdahl@bth.se
Titel / Title: John Hellbom, En Pop-Produktion
Översatt titel / Translated title: John Hellbom, A Pop-Production
Abstrakt Abstract:

Titel: John Hellbom, en pop-produktion. En studie, om att lära sig en ny musikstil
Seminariedatum: 30:e Maj, 2008
Kurs: ME1301, Kandidatarbete i medieteknik
Författare: Ludvig Faleij
Handledare: Patrik Vörén, Jennie Blomqvist och Jonny Faleij
Nyckelord: Musik, musikproduktion, pop-musik
Syfte: Jag ville undersöka och upptäcka en helt ny musikgenre och lära mig att producera den. Jag kommer även att starta ett eget företag och försöka sälja pop-produktionen till ett skivbolag.
Resultat: Jag har lärt mig att producera pop-musik samt startat min egen firma.
Framtida Undersökning: Jag kommer att fortsätta att upptäcka nya musikgenrer för att bredda mina musikaliska kunskaper.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Title: John Hellbom, a pop-production. A study about learning a new musicstyle.
Seminar Date: May 30th, 2008
Course: ME1301, Kandidatarbete i medieteknik
Author: Ludvig Faleij
Advisors: Patrik Vörén, Jennie Blomqvist and Jonny Faleij
Keywords: Music, music production, pop-music
Purpose: I wanted to research and discover a whole new music genre and learn how to produce it. I will also start my own business and try to sell this certain pop-production to a record label.
Conclusions: I have learned how to produce pop-music and I have successfully started my own business.
Future Research: I will continue to discover more music genres to evolve the width of my music knowledge.
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: musik, musikproduktion, pop-musik, pop

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/23/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Patrik Vörén
patrik.voren@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

ludvig@ludvigfaleij.com

• Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ludvig faleij - slutreflektion slutred.pdf (104 kB, öppnas i nytt fönster)