Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Viktor Allblom MCS-2004:14, pp. 22. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2004.

The work

Författare / Author: Viktor Allblom
Titel / Title: Evaluating Agent Strategies for the TAC Supply Chain Management Competition
Översatt titel / Translated title: Evaluating Agent Strategies for the TAC Supply Chain Management Competition
Abstrakt Abstract:

The TAC Supply Chain Management game was designed to capture many of the challenges involved in dynamic supply chain practices. To evaluate the game I created four different agents, which operate according to simple but very different strategies. In addition, an advanced agent was created to see if the game was advanced enough not to be dominated by simple strategies. While the game is advanced enough to resist simple strategies, it is so simplified that it will never help solve any real world problems unless it is expanded to include more factors/problems of supply chain management.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: TAC Supply Chain Management spelet var designat för att fånga så många av utmaningarna inom dynamiska supply chains som möjligt. För att utvärdera spelet skapade jag fyra olika agenter, som har enkla beteenden men väldigt olika strategier. Utöver detta skapade jag också en avancerad agent för att se om spelet var avancerat nog att inte domineras av enkelspåriga strategier. Medans spelet är avancerat nog att stå emot enklare strategier, är det så förenklat att det aldrig kommer vara till någon hjälp för att lösa problem i den riktiga världen om det inte är utökat till att inkludera fler faktorer/problem inom supply chain management.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: TAC Supply Chain Management, agents, games, simple strategies

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program/Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Paul Davidsson
paul.davidsson@bth.se
Examinator / Examiner: Rune Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

contact me at:
pt00val@student.bth.se or viktor@allblom.info

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mcs-2004-14-allblom.pdf (560 kB, öppnas i nytt fönster)