Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hallén Lise; Krohn Katarina , pp. 48. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Hallén Lise, Krohn Katarina
Titel / Title: Nyttan av en förinkubator – En analys med hjälp av affärsplattformen
Abstrakt Abstract:

Syftet med vår uppsats är att kartlägga företagens affärsplattform och utvärdera nyttan av en förinkubators hjälp med att upprätta en affärsplan med affärsplattformen som verktyg. Vi har använt oss av enkät och uppföljande intervju för insamling av empiri. Vi kan konstatera, då vi utvärderat nyttan av en förinkubators arbete med hjälp av affärsplattformen, att förinkubatorn har haft en avgörande betydelse för företagens förmåga att arbeta upp grundstenarna kompetens, övriga relationer, kundrelationer och marknad till Klofstens krävda lägstanivå.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Förinkubator, nyföretagande, affärsplattformen, entreprenör, affärsplan

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Ekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 09/20/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Lövstål
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats lise hallén och katarina krohn.pdf (431 kB, öppnas i nytt fönster)