Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tobias Bertilsson; Fredrik Nilsson BEE04:10, pp. 79. TEK/avd. för telekommunikationssystem, 2004.

The work

Författare / Author: Tobias Bertilsson, Fredrik Nilsson
erik.froberg@bth.se
Titel / Title: En butik på Internet, Grandpa AB
Översatt titel / Translated title: A shop on the Internet, Grandpa AB
Abstrakt Abstract:

Idag är webbhandel en del av vardagen och är ett utmärkt sätt för ett företag att kunna locka till sig nya kunder. Detta är något som den ny öppnade butiken Grandpa insåg och de ville därför ha en mer utvecklad webbsida. Till vårt förfogande för att skapa denna hade vi html, PHP, JavaScript™ och MySQL. Detta för att systemet senare skulle kunna fungera på en Linux-server.
Uppdraget var att skapa en webblösning med dessa element där besökare kan ta del av information och bilder som bl.a. finns sparade i en databas. Webbplatsen skulle vara enkel att administrera för de anställda och lätt att navigera för besökarna. Besökare skulle också kunna erbjudas att kunna beställa varor och där efter betala via postförskott.
I rapporten beskriver vi de olika teknikerna som vi använt oss av och på vilket sätt dessa använts. Vi visar också hur olika användarscenarion kan påverka sidan. För att kunna skapa en användarvänlig hemsida har en förstudie gjorts, den finns sammanfattad i denna rapport.
Resultatet av vårt arbete blev en fungerande hemsida där besökarna erbjuds att läsa krönikor, tips, anmäla sig till nyhetsbrev och att kunna köpa varor

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Fler och fler människor handlar på Internet idag. Det är därför inte konstigt att butikerna vill nå ut till dessa kunder också. Grandpa AB, är en liten butik i Stockholm som säljer framför allt kläder men även andra saker, är just en av dessa butikerna.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications

Nyckelord / Keywords: WWW, web, webshop, Grandpa, Internet, Affär, Shop

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 11/02/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Johansson
anders.johansson@granpa.se
Examinator / Examiner: Erik Fröberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för telekommunikationssystem
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

0733-107585

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: grandpa.pdf (1463 kB, öppnas i nytt fönster)