Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Richard Hultgren; Peter Kullgard MSE-2001:8, pp. 58. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Richard Hultgren, Peter Kullgard
richie@pc.nu, kulan@paradoxplaza.com
Titel / Title: Improving configuration management, quality management and development methods in the computer game industry
Översatt titel / Translated title: Förbättringar av konfigurationsmanagement, kvalitetsmanagement och utvecklingsmetod i datorspelsindustrin
Abstrakt Abstract:

There is a lack of maturity in the software game development that results in development companies using their own invented, but not fully completed, procedures. Through a case study this master thesis gives an overview of the game developers maturity in configuration management, quality assurance and development methods in general. It also presents a suggestion on how to address the issues found in the case study.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Datorspelsindustrin är en omogen bransch vilket medför att företagen använder sig av icke kommersiella metoder och processer för utveckling. Magisterarbetets fallstudie ger läsaren en överblick av spelföretags mognadsnivå inom några delar av utvecklingsprocessen. Dessutom presenterar magisterarbetet råd för att förbättra de brister som har blivit definierade under fallstudien.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: spelutveckling, spel, dataspel, datorspel, game development, quality assurance, configuration managemant, development menthod, game

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Produktutveckling/Productdevelopment
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Conny Johansson
conny.johansson@bth.se
Examinator / Examiner: Claes Wohlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Questions about the master thesis can be sent to Peter Kullgard (kullgard@hotmail.com) or Richard Hultgren (richie@pc.nu)

Special thanks to Martin Walfisz and Massive Entertainment of Sweden