Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Amelie Andersson; Annika Lindblad , pp. 28. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Amelie Andersson, Annika Lindblad
Titel / Title: Hur personer med fibromyalgi upplever bekräftelsens betydelse i det vårdande mötet
Abstrakt Abstract:

Engagemang, kunskap och empati är väsentligt för att sjuksköterskan ska få en bra kommunikation med personer som har fibromyalgi, detta eftersom det finns mycket fördomar emot sjukdomstillståndet. Syftet med studien var att belysa hur personer med fibromyalgi bekräftas och upplever bekräftelse samt hanterar sin situation i det vårdande mötet med sjuksköterskor. Metoden som har använts var litteraturstudie. Resultatet visar, att personer upplevde bekräftelse nar de blev trodda, sedda och fick stöd i sin nära relation med sjuksköterskan. Blev de bekräftade påverkades identiteten och självkänslan i en positiv riktning. I diskussionen framkom det att personer med fibromyalgi behövde bli bekräftade av sjuksköterskan. Fick de sympati, respekt och stöd kunde det hjälpa personen att bemästra sin situation.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: fibromyalgi, bemötande, bekräftelse, stöd, självkänsla, lidande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 3_hur_personer_med_fibromyalgi_ht05.pdf (3682 kB, öppnas i nytt fönster)