Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Ekberg Hal 2012:32, pp. 40. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Anna Ekberg
Titel / Title: Personcentrerad omvårdnad av personer med demenssjukdom - En intervjustudie
Översatt titel / Translated title: Person-centred care of persons with dementia
Abstrakt Abstract:

Bakgrund I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för att evidensbasera vård- och omsorg vid demenssjukdom, framhålls personcentrerad omvårdnad som en viktig del. En person med demenssjukdom kan bli bemött som en icke-person; ”den dementa”, då symtomen som demenssjukdomen medför kan göra att själva sjukdomen fokuseras istället för personen. Genom att arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad, ges redskapen att se personen. Vård- och omsorgspersonal utbildar sig inom personcentrerad omvårdnad genom Demens ABC. Svårigheter i att implementera nya kunskaper, gör det betydelsefullt att belysa hur omvårdnaden kan ta sig i uttryck i praxis. Syftet med denna studie var att belysa hur vård- och omsorgspersonal som genomgått utbildningen Demens ABC, beskriver hur omvårdnaden av personer med demenssjukdom kan ta sig i uttryck i praxis. Metod Kvalitativ semistrukturerad intervjustudie av nio vård- och omsorgspersonal. Intervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys, inspirerad av Burnards metod. Resultat Görandet, rymde de olika praktiska moment som fanns i omvårdnaden hos en person med demenssjukdom. Varandet, rymde fyra underkategorier som representerade de olika kvaliteter som fanns i omvårdnaden och gav en bild av hur omvårdnaden utfördes: Visa hänsyn, Skapa mening, Skapa förståelse och bygga relationer samt Skapa trygghet. Slutsats Personcentrerad omvårdnad användes av vård- och omsorgspersonalen, vilket i sig kanske inte var anmärkningsvärt. Det anmärkningsvärda var att vård- och omsorgspersonalen även visade en förståelse och vilja att inte bara se världen utifrån perspektivet av personen, utan även agerade inom dennes värld. Är det själva agerandet som är det särskiljande i omvårdnaden om den fokuserar på "en person med demenssjukdom” och inte ”den dementa”?

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: personcentrerad, omvårdnad, person, med, demenssjukdom, kvalitativ, intervjustudie, vård-, och, omsorgspersonal

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vgr2f
Program:/ Programme Specialistsjuksköterskeprogram/Programme for Specialist Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 06/21/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för specialistsjuksköterskeexamen/Diploma project, Postgraduate Diploma in Specialist Nursing

Context

Handledare / Supervisor: Christel Borg
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012ekberg.pdf (628 kB, öppnas i nytt fönster)