Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Henrik Harrysson , pp. 27. Inst. för humaniora och samhällsvetenskap/Dept. of Humanities and Social Science, 2002.

The work

Författare / Author: Henrik Harrysson
henrikharrysson@yahoo.se
Titel / Title: Under ytan i Hjalmar Söderberg romankonst.
Abstrakt Abstract:

Hjalmar Söderbergs romaner presenterar en hel del olika kvinnobilder. Det handlar om dom svaga typiserade och schablonmässiga från romanerna: Ellen, en förtyckt arbetarflicka, Dagmar som på något sätt försöker bevara husfriden till allt pris, Harriet Skotte en kvinna för kärlekens och tidens ideal. Det handlar även om de nya starka kvinnobilderna från perioden kring sekelskiftet: Märta som representant för den borgarkvinna medveten om sin tids moral, den okända kvinnan som skildras med en inre styrka som gör att hon håller emot den orättvisa könsrelationerna och samtidigt älskar sin man för kärlekens skull, inte lojaliteten, vi har Helga Gregorius som tar sitt äktenskap i egna händer och försöker styra sin framtid, och slutligen den starkaste kvinnobilden av dem alla, Lydia. Lydia, en kvinnobild som tävlar på samma villkor som männen, som är i makt över sin egen sexualitet och samtidigt lever ett liv som sedan länge innan hade varit vigt åt männen.
Detta är vad uppsatsen försöker presentera, en ny syn på Hjalmar Söderbergs romankonst och hans kvinnobilder. Hur nära den verkliga samtiden låg Söderbergs beskriving av kvinnorna? Det är en central fråga för uppsatsen. Söderberg var medveten om sin samtid, ytterst medveten.

Ämnesord / Subject: Humaniora - The Humanities\Comparative Literature

Nyckelord / Keywords: Hjalmar Söderberg, kvinnan

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Språk och kultur/Humanities
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anna Forssberg-Malm
afm@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Forsgren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för humaniora och samhällsvetenskap/Dept. of Humanities and Social Science
Inst. för humaniora och samhällsvetenskap S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ihs/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats; hjalmar söderberg;reviderad upplaga v.pdf (153 kB, öppnas i nytt fönster)