Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Nilsson MME 98-02, pp. 21. Dept. of Signal Processing, 1998.

The work

Författare / Author: Fredrik Nilsson
Titel / Title: Analys av vågdigitala filter
Abstrakt Abstract:

IIR-filter är överlägsna traditionellt skapade FIR-filter på många punkter. De klarar sig med
en klart lägre ordning för att realisera ett filter med samma egenskaper. En nackdel är däremot
att filtret är klart känsligare för koefficient kvantisering och förlorar sina egenskaper när
koefficienterna ändras, detta inträffar även om förändringen är liten. Genom den speciella
struktur som vågdigitala filter använder sig av kommer man runt detta problem. Det betyder
bl.a. att man kan använda sig av komponenter med betydligt sämre toleranser vid realiseringen
av filtren i hårdvara, vilket i sin tur betyder att kostnaderna kan skäras ned.
Först presenteras en kort redogörelse om effekterna av koefficient kvantiseringar och hur dessa
påverkar filtret. Därefter presenteras de vågdigitala filtren som är föremål för detta arbete.
Slutligen kommer dessa filter att jämföras med traditionellt skapade direktformsfilter för att se
hur de olika strukturerna klarar av att hantera förändringar i koefficienterna.

Ämnesord / Subject: Signalbehandling - Signal Processing

Nyckelord / Keywords: filter

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling/Masters progr. Telecom & Signal Proc.
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Examinator / Examiner: Sven Nordholm
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Signal Processing

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: analys av vågdigitala filter.pdf (1378 kB, öppnas i nytt fönster)